Qlikview er et kraftfullt rapporteringsverktøy som kan skalere inn store mengder data i minnet noe som gjør kalkulasjoner og presentasjoner on the fly raske og imponerende. Qlikview kan hente data ifra alle mulige databaser samt en rekke andre kilder som xml, excel ark med mer.  For mer informasjon rundt Qlikview klikk her.

 

Zigdata drifter pr idag flere Qlikview servere og applikasjoner samt tilpasser og utvikler qlikview dokumenter. For mer informasjon ta kontakt.