Eller “software”, som vi på lik linje med maskinvare selger til våre kunder. Da alt ifra operativsystemer til enkeltlisenser.

  • Leverer programvare ifra markedsledene produsenter.

  • Vedlikeholder programvare der det er nødvendig.

  • Komplementerer programvare der det er behov for ekstra lisenser, moduler.

  • Oppgradere og oppdatere, der det er nødvendig.

  • Milestone Programvare

  • 3CX Programvare