Kommunikasjon utad til potensielle og eksisterende kunder er viktig for bedrifter. Tidligere var gjerne et fint visittkort, bra fasade på bygget man holdt til i og fine presentasjoner på alt av trykte medier et must. Nå er det web-løsninger som ofte er første kilde til inntrykk og informasjon om nettopp din bedrift. Å finne fram til akkurat den rette løsningen kan være vanskelig og dette kan Zigdata bistå med.

Alt ifra helt enkle html sider til komplette publiserings systemer på nett med web-butikk og mer, alt ettersom hva man har behov for.