Zigdata drifter flere nettløsninger for e-handel på nett. Det er løsninger både for B2B og vanlige nettløsninger til sluttkunder.

Våre løsninger er stort sett basert på Nopcommerce sin open-source plattform.