Eller “hardware” som det kanskje er bedre kjent som på engelsk er grunnlaget for alle systemer. Og man er avhengig at maskinvaren holder en viss standard og kvalitet for en stabil driftssituasjon. Zigdata –

  • Leverer maskinvare ifra markedsledene produsenter.

  • Vedlikeholder maskinvare.

  • Komplementerer maskinvare der det er behov for ekstra tilbehør.

  • Oppgradere og bytter ut der det er nødvendig.